Ảnh diệt mối thực tế

Hình Ảnh diệt mối thực tế trong quá trình triển khai dịch vụ

Mối ăn phá hư tủ bếp

Mối ăn phá hư tủ bếp

Mối ăn một thơi gian, gia chủ không diệt dẫn đến nguyên cái tủ bếp rụng rời.

Mối ăn tại khung bao cửa

Mối ăn tại khung bao cửa

Mối ăn hư khung bao cửa, nhà sử dụng cửa gỗ cẩn thận để khỏi bị mối tấn công.

Mối phá tủ gỗ

Mối phá tủ gỗ

Mối ăn tủ bến làm băng gỗ MDF, khách hàng chup anh và gửi cho Cty Diệt Mối Trần Anh để nhờ tư vấn.

Thợ diệt mối chụp ảnh

Thợ diệt mối chụp ảnh

Thợ diệt mối chụp ảnh

Đăng ký dịch vụ diệt mối tận gốc