Thuốc diệt côn trùng
Thuốc diệt côn trùng

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG AQUA RESIGEN 10.4EW

Thuốc diệt côn trùng AQUA RESIGEN 10.4EW là sản phẩm của tập đoàn Bayer. thuốc chứa các chất pyrethroid tổng hợp Permethrin có tính đặc biệt diệt côn trùng và S-Bioallethrin hạ gục nhanh côn trùng.

2020-10-16, 10:00 am

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG AQUA RESIGEN 10.4EW -  sản phẩm của Bayer.

AQUA RESIGEN 10.4EW  là dịch cô đặc trừ côn trùng bằng cách phun thể tích cực nhỏ được chế tạo đặc biệt như một sản phẩm gốc nước chứa chất làm chậm bay hơi đã được cấp bằng sáng chế ,để pha loãng với nước .

 AQUA RESIGEN 10.4EW giúp kiểm soát hiệu quả ,nhanh chóng các loài côn trùng bay gồm ruồi ,muỗi ,các loài bướm đêm phá hại hạt tồn trữ .Nó có thể phát tán hoàn toàn qua máy phun ULV .

AQUA RESIGEN 10.4EW chứa S-Bioallethrin có tác động hạ gục nhanh và Permethrin diệt côn trùng hữu hiệu .Tác động hạ gục và tiêu diệt được cải tiến bằng việc thêm chất Piperonyl Butoxide trong thành phần công thức .
 AQUA RESIGEN 10.4EWcó những đặc điểm sau đây:

- Hạ gục nhanh.
- Hiệu quả kinh tế, xử lý nhanh những vùng rộng lớn mà không gây nguy hiểm.
- Tác động diệt tối đa côn trùng.
- Phạm vi sử dụng rộng, cả trong nhà và ngoài nhà.
- Kiểm soát hữu hiệu côn trùng đã kháng hóa chất Clo hữu cơ và Lân hữu cơ.
- Thời gian tồn trữ được lâu.
- Tiềm năng gây ô nhiễm thấp và ít mùi, không để lại vết ố khi ứng dụng.
- Nguy hại tối thiểu nên có thể sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc gia súc.
- Hiệu quả rõ ràng với côn trùng đối tượng.
- Tính năng chậm bốc hơi giúp có thể pha loãng trong nước nên giảm chi phí và giảm tiềm năng gây ô nhiễm.

Thuoc diet muoi va cac loai con trung Aqua Resigen 10.4EW
Thuốc diệt muỗi và các loại côn trùng Aqua Resigen 10.4EW

HOẠT CHẤT:

AQUA RESIGEN 10.4EW chứa các chất pyrethroid tổng hợp: Permethrin có tính đặc biệt diệt côn trùng và S-Bioallethrin hạ gục nhanh côn trùng. Chất Piperonyl Butoxide làm vô hiệu cơ chế giải độc của côn trùng khiến hoạt lực của pyrethroid cao hơn.

THÀNH PHẦN:
- Hoạt chất kỹ thuật     % w/v
- S-Bioallethrin     0.14                                       
- Permethrin ( 25:75 cis:trans )                   10.26  
- Piperonyl Butoxide                                    9.79
- Dung môi và đồng dung môi đủ                  100 %   
- S-Bioallethrin:(+)–trans-chrysanthemicacid ester của (+)allethrolone
- Permethrin: 3-phenoxybenzyl (+)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-diclorovinyl)-  cyclopropane-1-carboxylate
- PiperonylButoxide:[3,3-(methylenedioxy)-6-propylbenzyl]-butyl diethyleneglycol ether    

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Chất tải: Dạng nước được chế tạo theo kỹ thuật tiên tiến.
Hòa tan: AQUA RESIGEN pha dể dàng với nước.

ĐỘ ỔN ĐỊNH:
Dịch cô đặc có thời hạn sử dụng lâu dài được 3 năm khi tồn trữ trong chai lọ gốc ở 350C. Không bao giờ tồn trữ hóa chất diệt côn trùng đã pha loãng ,chỉ nên pha dung dịch mỗi khi cần dùng .

ĐỘC CHẤT HỌC:
- AQUA RESIGEN 10.4EW là dạng chế phẩm được đặc biệt công nhận do độc tính thấp với động vật có vú và vì các hoạt chất bài tiết và sinh thoái hóa ở các động vật máu nóng.Nó có thể được sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc thú vật ,nơi họp chợ hoặc khu vực khác có thực phẩm và gần nước uống .

- AQUA RESIGEN 10.4EW chứa Permethrin đồng phân tỷ lệ cis:trans 25:75 dành cho lỉnh vực Y Tế Công Cộng .

Các dữ liệu về độc tính đường miệng và đường da được tóm tắt theo dưới đây:
- Độ độc cấp tính đường miệng    LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )
- S-Bioallethrin                      951
- Permethrin                 4672 (trong dầu bắp ) >20090 ( chất kỹ thuật )
- Piperonyl Butoxide         11500
- Độ độc cấp tính đường da        LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )
- S-Bioallethrin                                        >1000
- Permethrin                                           >4000
- Piperonyl Butoxide                                 10000
- Permethrin trong sản phẩm này phù hợp với qui định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới VBC/IS/87-15 cho Permethrin với đồng phân cis:trans tỷ lệ 25:75.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG:
Tất cả các hoạt chất của AQUA RESIGEN 10.4EW đều phân hủy trong môi trường vì thế chúng không gây ô nhiễm hay gây hại cho con người và động vật hoang dã qua sự tích tụ trong dây chuyền thực phẩm ( Miyamoto ,1976 )

CÁC DỮ KIỆN SINH HỌC:
Khi phun không gian phòng chống ruồi nhà ( Musca domestica ) và muỗi ( Culex fatigans ) ,S-Bioallethrin cho kết quả hạ gục nhanh hơn nhiều so với các chất pyrethrin thiên nhiên .

So sánh S-Bioallethrin với các chất Pyrethrin về khả năng hạ gục

Côn trùng Số phút để hạ gục Các chất Pyrethrin Hệ số so sánh của S-Bioallethrin
Ruồi nhà 4,0 1 1,7
Muỗi C. fatigans 4,7 1 3


Trong những thử nghiệm cục bộ ,hiệu quả diệt của Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ đã cho thấy đây là hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất có sẳn trên thị trường .Các dữ kiện so sánh các hóa chất trừ côn trùng như Permethrin ,Pyrethrin ,Clo hữu cơ và Lân hữu được trình bày trong bảng dưới đây :

Thử nghiệm phun cục bộ các hợp chất trừ côn trùng chống ruồi nhà:

HÓA CHẤT LD50 yg/ruồi cái  HIỆU LỰC SO SÁNH
Permethrin 0.016 15.0
Lindane 0.050 4.8
Pyrethrin 0.100 2.4
Diazinon 0.120 2.0
Fenitrothion 0.140 1.7
DDT 0.200 1.2
Dichlorvos 0. 0.240 1.0


Từ bảng trên ,rõ ràng là Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ là một trong những hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất hiện nay .

Các thử nghiệm thực địa diện rộng đã được Taha và cộng sự (1977) thực hiện ở Cairo (Ai cập ) sử dụng Permethrin ULV phòng chống ruồi nhà ;trong các thử nghiệm ấy phun 5 gam Permethrin pha với 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta cho kết quả kiểm soát được 95-99% ruồi trong khu vực lò mổ gia súc bị nhiễm ruồi nặng nề.

Công trình khác đã được thực hiện ở Tripoli ( Libya ) và Cairo dùng liều 5 gam Permethrin mỗi hecta khẳng định kết quả các nghiên cứu trên ( Hill và cộng sự,1978)

Permethrin cũng giúp diệt muỗi rất tốt và đặc biệt hiệu quả khi phun không gian phòng trừ muỗi .Thử nghiệm thực địa với dạng phun ULV Permethrin ở liều 5 gam trong 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta đã làm giảm 95-99% quần thể muỗi ở Cameroun .

Các thử nghiệm ở Dubai phun ULV gốc nước cho thấy mức kiểm soát côn trùng bay ít nhất là tương đương với những kết quả nêu trên ( Hill,1980 )

KHUYẾN CÁO:

Các khuyến cáo phun thể tích cực nhỏ là dựa trên trọng lượng của hoạt chất cho mỗi đơn vị thể tích được xử lý.
 

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG:

Chỉ pha loãng AQUA RESIGEN 10.4EW với nước theo như chi tiết dưới đây:

Pha 1 phần AQUA RESIGEN 10.4EW với 9 phần nước.Khi pha xong phải phun bằng máy phun ULV thích hợp.

Phun ngoài nhà:

Dùng 500 ml dung dịch pha loãng cho mỗi hecta cho đến tối đa 2 lít mỗi hecta ở nơi những hạt mịn phun ra bị cản trở ,ví dụ do nhà cao tầng hoặc cây cối dày đặc.

Phun trong nhà:

Để kiểm soát côn trùng bay, dùng 50 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3 ;để kiểm soát gián, dùng 400 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3.


Thời điểm phun:

Để có hiệu quả diệt côn trùng cao nhất ,nên luôn luôn thực hiện phun không gian trong lúc họat động bay của côn trùng ở đỉnh điểm.Thường là vào buổi sáng đối với ruồi, trong khi đối với muỗi (tùy loài muỗi đối tượng) hầu như là vào cuối buổi chiều hay đầu buổi tối.

Nên bắt đầu phun vào đầu mùa sinh sản của côn trùng. các khu vực có vấn đề cần được xử lý mỗi 2 ngày trong 14 ngày để đảm bảo các côn trùng mới nở sẽ bị diệt trước khi chúng có thể đẻ thêm trứng. Giai đoạn tấn công này sẽ làm giảm toàn bộ mật số côn trùng xuống tới mức chỉ cần phun duy trì đều đặn.

Để đảm bảo làAQUA RESIGEN 10.4EW  được dùng với hiệu quả tối đa ,không nên phun vào lúc nắng nóng trong ngày, hoặc lúc tốc độ gió vượt quá 10 km/giờ hay trong lúc gió lốc, bụi hoặc mưa .

An toàn và tin cậy là chìa khóa trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi để chiếm được sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi đã thi hành những chính sách nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như cá nhân Quý khách...

Dưới đây là bảng hướng dẫn pha thuốc với nước khi phun. Tỉ lệ áp dụng sẽ tuỳ thuộc vào cách phun cũng như công suất máy.

Đối tượng xử lí Cách Phun Tỉ lệ pha thuốc Dung dịch áp dụng phun
MUỖI Phun mù nóng (Ngoài trời) Máy công suất cao: 1/100

Máy công suất thấp: 1/50

10 lít/ha

5 lít/ha

Phun mù nóng (Trong nhà) 1/50 100 – 200ml/nhà

hoặc 700ml/2.000m3

Phun khí dung thể tích cực nhỏ NGOÀI TRỜI 1/10

1/20

500ml/ha

1 lít/ha

Phun khí dung thể tích cực nhỏ TRONG NHÀ 1/10 100ml/2.000m3

Dietmoi.VN tổng hợp.

Chia sẽ:
no avater GỬI PHẢN HỒI 247
Ma bao ve(Đây là mã bảo vệ)

Thuốc diệt côn trùng

» Bảng giá thuốc diệt muỗi năm 2021

» Thuốc diệt ruồi Kixam 2.7 WP

» Thuốc diệt côn trùng Hantox 200

» Thuốc diệt côn trùng Cyp 10EC

» Thuốc diệt côn trùng DELTOX 10SC

» Thuốc diệt gián tận gốc Optigard

» Thuốc diệt côn trùng PERMECIDE 50EC

» Thuốc diệt côn trùng Map Permethrin 50 EC

» Thuốc diệt côn trùng Abate 1SG

» Thuốc diệt gián Cleanbait Power

Đăng ký dịch vụ diệt mối tận gốc

Diệt mối tại TPHCM

Quý khách tại thành phố Hồ Chí Minh xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

  • 122/14 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 10, TP.HCM

Diệt mối tại Hà Nội

Liện hệ diệt mối tận gốc và phòng chống mối tại Hà nội:

  • Nhà 17 Ngõ 236 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Diệt mối tại Đà Nẵng

Thông tin liên hệ diệt mối tận gốc tại nhà ở Đà Nẵng:

  • 117 Quách Thị Trang, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Diệt mối tại Cần Thơ

Quý khách cần diệt mối tại Cần Thơ xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

  • 71/18A Đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Diệt mối tại Hải Phòng

Quý khách tại Hải Phòng xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

  • Số 18, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Diệt mối tại Nghệ An

Xin vui lòng liên hệ diệt mối tại Nghệ An theo địa chỉ dưới đây:

  • Nhà 3 Ngõ 44 Phượng Hoàng, khối 6, Trung Đô, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Diệt mối tại Quảng Ninh

Liên hệ diệt mối tại Quảng Ninh và các địa bàn lân cận:

  • Số 07 Đào Duy Từ, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Diệt mối tại Bình Định

Quý khách cần diệt mối tại Bình Định xin vui lòng liên hệ:

  • 64 Đào Tấn, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn.