Phòng chống nền móng công trình
Khách hàng phòng chống nền móng công trình xây dựng

Phòng chống mối nền móng công trình tại quận 9 TP HCM

Phòng chống nền móng công trình cho kho và xưởng sản xuất tại quận 9 của khách hàng. Phun phòng chống bằng dung dịch lenfos 50EC.

2019-11-26, 5:03 am


Phòng chống mối nền móng công trình tại quận 9 TP HCM

Dietmoi.vn Tổng hợp.

Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng
Hình ảnh phòng chống mối cho công trình xây dựng

Chia sẽ thông tin cho mọi người cùng xem:

Đăng ký dịch vụ diệt mối tận gốc